strzałka - idź do góry strony

KONKURSY w MDK

XI Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
Mikołów to miasto sztuki. Organizowane tu wydarzenia malarskie od lat łączą środowiska zarówno twórców nieprofesjonalnych, jak i artystów zawodowych i akademickich.

Tegoroczna epidemia zmienia nasz kalendarz imprez oraz ich formę. Niestety nie odbędą się XXX Impresje Mikołowskie. Cieszymy się jednak, że możemy zaprosić do udziału w XI edycji Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej pod hasłem „Urokliwa architektura Mikołowa”.

W naszym Przeglądzie mogą brać udział wszyscy dorośli z Polski i z zagranicy zajmujący się sztuką amatorsko. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 prace, z których przynajmniej jedna musi być realizacją tematu Przeglądu.

Najciekawsze prace trafią na wystawę (jej forma oraz organizacja wernisażu będą zależne od norm prawnych i sytuacji epidemicznej), znajdą się także w wydrukowanym katalogu, a autorzy najlepszych otrzymają nagrody rzeczowe. Termin składania prac, które można przekazywać osobiście lub przesłać pocztą, upływa 15 września 2020 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące Przeglądu zawarte są w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Karta_Zgoszenia   Plakat_PSN


XI Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej MIKOŁÓW 2020
„Urokliwa architektura Mikołowa”

REGULAMIN

 1. Organizatorem Przeglądu jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie.
 2. W Przeglądzie mogą brać udział osoby zajmujące się sztuką amatorsko, które nie ukończyły wyższej uczelni plastycznej i nie posiadają uprawnień wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Osoba biorąca udział w Przeglądzie musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu przekazania pracy.
 4. Na Przegląd można nadesłać nie więcej niż trzy prace w wykonane w dowolnej technice malarskiej i graficznej oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Do prac wymagających nietypowego eksponowania należy dołączyć szkic informacyjny.
 5. Przynajmniej jedna z przekazywanych prac musi wprost nawiązywać do tematu Przeglądu „Urokliwa architektura Mikołowa”.
 6. Maksymalna wielkość pracy to 100 x 70 cm.
 7. Prace przekazywane na Przegląd muszą być oprawione oraz posiadać uchwyt umożliwiający zawieszenie. Każda praca na odwrocie powinna zawierać wyraźnie napisane lub wydrukowane i naklejone imię i nazwisko autora oraz tytuł.
 8. Prace powinny być starannie opakowane, nadesłane lub dostarczone osobiście do siedziby Miejskiego Domu Kultury (ul. Rynek 19, 43 – 190 Mikołów, tel. 32 226 21 47) wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia.
 9. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
 10. Ekspozycja obejmuje wszystkie prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową, co wyklucza możliwość wycofania prac przed jej zakończeniem.
 11. Prace niespełniające ogólnie przyjętych norm estetycznych oraz naruszające regulamin (szczególnie w zakresie tematyki i wielkości) nie będą przyjmowane na Przegląd.
 12. Uczestnicy wyrażają zgodę na prezentację i publikację wizerunku ich oraz ich prac (w całości i we fragmentach) w celu promocji Przeglądu w mediach elektronicznych i drukowanych oraz w materiałach wydawanych przez Organizatora. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji Przeglądu.
 13. Dla autorów najlepszych prac wybranych przez Organizatorów przewidziane są nagrody.
 14. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który bezpłatnie otrzyma każdy uczestnik wystawy.
 15. Prace należy składać do 15 września 2020 roku.
 16. Wystawa prac odbędzie się w listopadzie 2020 roku. Planowana jest organizacja wernisażu lub finisażu wystawy, w zależności od zarządzeń państwowych związanych z sytuacją epidemiczną.
 17. Możliwa jest organizacja wystawy w formie pokazu plenerowego zdigitalizowanych prac na Rynku w Mikołowie.
 18. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane na wystawę, zostaną o tym fakcie powiadomieni mailowo.
 19. Wszystkie prace, zarówno eksponowane na wystawie, jak i niezakwalifikowane, będą mogły być odebrane przez autorów w ciągu czterech tygodni od daty zamknięcia wystawy. Po upływie czasu magazynowania organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe szkody.
 20. Przystąpienie do Przeglądu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

Informacje na temat Przeglądu można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, tel. 32 226 21 47 / galeria@mdkmikolow.eu

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności