strzałka - idź do góry strony

KONKURSY w MDK

Miejski Dom Kultury w Mikołowie ogłasza konkurs plastyczny:
eMDKuś – maskotka

Temat: Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu maskotki Miejskiego Domu Kultury, która będzie niepowtarzalnym wizerunkiem naszej placówki. Liczymy na dziecięcą kreatywność i wyobraźnię, które nie mają granic. Temat daje wiele możliwości interpretacyjno - twórczych do czego gorąco zachęcamy.

Cele konkursu:
- rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej
- poszerzanie doświadczeń plastycznych
- prezentacja twórczych możliwości uczestników

Warunki uczestnictwa:
- wiek uczestników konkursu 4 do 13 lat, w konkursie mogą brać całe grupy przedszkolne,
- prace formatu A-3 powinny być wykonane dowolną techniką płaską umożliwiającą oprawę w ramę za szkłem ( techniki przestrzenne nie będą brane pod uwagę),
- każdy uczestnik ma możliwość wysłania tylko jednej swojej pracy,
- wszystkie prace powinny być opatrzone metryczką na odwrotnej stronie zawierającą: imię, nazwisko autora pracy, wiek, adres i telefon szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, adres mailowy, telefon opiekuna
- prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac wynikłe podczas transportu,

UWAGA WAŻNE:
- prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji, reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.
- zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

Termin: Prace należy przesyłać do dnia: 24 maja 2018 r. do godziny 18.00. Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Rynek 19 Mikołów
Jury konkursu oceniać będzie uczestników w trzech kategoriach wiekowych:

-od 4 do 6 lat
-od 7 do 9 lat
-od 10 do 13 lat

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się: 9 czerwca 2018 r. w czasie pikniku z okazji Dnia Dziecka w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

/upload/Konkursy/MDKus-regulamin.jpg


X Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej     

Regulamin Przeglądu:

1.W przeglądzie mogą brać udział wszyscy dorośli zajmujący się sztuką amatorsko, osoby które nie ukończyły Wyższej Uczelni Plastycznej, nie posiadają uprawnień wydanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
2. Na przegląd można nadesłać nie więcej niż trzy prace wykonane w dowolnej technice malarskiej i graficznej oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Do prac wymagających nietypowego eksponowania należy dołączyć szkic informacyjny.
3. W Przeglądzie biorą udział wyłącznie prace sygnowane, oprawione w listwy lub ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie.
4. Prace powinny być starannie opakowane, nadesłane lub dostarczone osobiście do siedziby Miejskiego Domu Kultury (ul. Rynek 19, 43 – 190 Mikołów, tel. 32 226 21 47)
5. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
6. Ekspozycja obejmuje wszystkie prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową, co wyklucza możliwość wycofania prac przed jej zakończeniem.
7. Prace nie spełniające ogólnie przyjętych norm estetycznych nie będą przyjmowane na przegląd.
8. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który bezpłatnie otrzyma każdy uczestnik wystawy.
9. Prace należy składać od kwietnia do końca sierpnia 2018 roku.
10.Wystawa prac odbędzie się w  2018 r. (wernisaż 18. 10. 2018)
11. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane na wystawę zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie.
12. Prace niezakwalifikowane i eksponowane na wystawie będą mogły być odebrane przez autorów w ciągu czterech tygodni od daty zamknięcia wystawy. Po upływie czasu magazynowania organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe szkody.

Przypominamy, że termin składania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. 

Informacje na temat przeglądu można uzyskać w MDK Mikołówtel. 32 226 21 47 / www.mdkmikolow.eu

 Karta_Zgoszenia

Nasi sponsorzy

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności