strzałka - idź do góry strony

Regulamin zakupu biletów

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

na stronie www.mdkmikolow.eu rezerwacje.mdkmikolow.eu

Każdy klient korzystający z: rezerwacje.mdkmikolow.eu oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.


§1.
Regulamin dotyczy wszystkich rezerwacji za pośrednictwem strony rezerwacje.mdkmikolow.eu Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.§2.
Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji.

REZERWOWANIE BILETÓW, PŁATNOŚCI, DOSTAWA BILETÓW

§3.
W zależności od wybranego sposobu płatności rezerwacja ważna jest przez:

  1. 
płatność przelewem - trzy dni robocze,
  2. 
płatności przez serwis PayU - 6 godzin.§4.
W przypadku braku wpływu środków w terminie, rezerwacja zostanie anulowana.§5.
Płatności za bilety można dokonywać przelewem, na rachunek bankowy wskazany w treści potwierdzenia rezerwacji lub poprzez serwis płatności online PayU.§6.
Po otrzymaniu środków, bilety udostępniane są zgodnie ze sposobem wskazanym w rezerwacji. Dostępne są następujące sposoby udostępniania biletów wstępu:

  1. 

odbiór po dokonaniu płatności w kasie MDK - bilety będą dostępne do odbioru od momentu zaksięgowania transakcji na koncie MDK Mikołów

    WAŻNE: w zależności od procedur banku, z jakiego dokonują państwo płatności, zaksięgowanie transakcji może potrwać nawet kilka dni. Bilety nie będą wydawane do momentu pozytywnej autoryzacji transakcji !!!

    Do odbioru biletów konieczne jest podanie numeru rezerwacji.

  2. odbiór przed występem - bilety będą dostępne do odbioru w miejscu występu, do 30 min. przed jego rozpoczęciem; do odbioru biletów konieczne jest podanie numeru rezerwacji.

§8.
Przy odbiorze biletów w kasie MDK lub przed występem, Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji.§9.
MDK w Mikołowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zgubienia lub udostępnienia numeru rezerwacji osobom trzecim.§10.
MDK w Mikołowie jest uprawnione do anulowania zamówienia/biletu w sytuacji, gdy
bilet nie został opłacony w terminie. Patrz §2

FAKTURY

§11.
W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet, powinien zaznaczyć odpowiednią opcje przy składaniu zamówienia. 


ZWROTY BILETÓW

§12.
Zwroty pieniędzy za zakupione bilety będą dokonywane tylko w przypadku odwołania imprezy lub przeniesienia imprezy na inny termin. W przypadku odwołania koncertu serwis dokonuje automatycznie zwrotu całej zapłaconej kwoty na rachunek. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów.§13.
W wyjątkowych przypadkach Kupujący może zwrócić się z prośbą o przyjęcie zwrotu zakupionych biletów nie później niż 7 dni kalendarzowych przed datą występu. Zwrot będzie realizowany wyłącznie po wyrażeniu zgody przez organizatora występu. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu biletu w oryginalnej postaci na własny koszt.
(Bilety zakupione w kasie MDK należy zwrócić z paragonem fiskalnym). W przypadku zwrotu potrącane są koszty związane z zawartą transakcją, jak: koszty prowizji bankowych i serwisu PayU.§14.
Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy.§15.
Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, w zależności od sposobu dokonania zapłaty, przy czym Użytkownik może wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot. §16.
MDK w Mikołowie może ustalić inne niż określone w niniejszym regulaminie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej www.mdkmikolow.eu . O zmianie procedury zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, Użytkownik zostanie poinformowany także w momencie składania zamówienia za pośrednictwem systemu.

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności