strzałka - idź do góry strony

Rękodzielnia

RĘKODZIELNIA - DZIELIMY SIĘ SZTUKĄ BEZ BARIER

O projekcie: W Mikołowie są społeczności, które pomimo funkcjonowania na terenie naszego miasta od wielu lat pozostają poza obiegiem dostępu do kultury. Są to szkoły specjalne i ośrodki wspierające osoby niepełnosprawne. Chcemy poprzez działanie twórcze nawiązać z nimi długofalową i opartą na wymianie potencjałów współpracę. Chcemy, aby także oni stali się pełnoprawnymi uczestnikami i kreatorami życia kulturalnego w mieście. Dlatego też planujemy realizację cyklu wydarzeń angażujących szczególnie osoby niepełnosprawne w aktywność twórczą . Posiadamy największe doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych i popularyzatorskich w dziedzinie sztuk plastycznych, natomiast musimy na tej bazie zbudować nową ofertę włączającą dla osób niepełnosprawnych i zapewnić im właściwą kadrę arteterapeutyczną. Wyjątkowe miejsce w zadaniu będzie pełniło klasyczne malarstwo polskie, które chcemy wykorzystywać nie tylko jako inspirację, ale także obcować z nim w galeriach i muzeach o znaczeniu narodowym.

Koncepcją zadania jest zniwelowanie barier w dostępie do kultury mieszkańców i podopiecznych ośrodków dla osób niepełnosprawnych w Mikołowie oraz zwiększanie integracji społecznej poprzez wykorzystanie malarstwa. Na poziomie metodyki zadanie zakłada wykorzystania metod eksponujących. Planowane jest wykorzystanie wybranych dzieł Stanisława Wyspiańskiego i Jacka Malczewskiego (obcowanie z dziełem w placówce muzealnej oraz praca warsztatowa wobec dzieła przy wsparciu arteterapeuty).

Jakościowymi rezultatami zadania mają być: - wzmocnienie uczestnictwa w kulturze grupy osób niepełnosprawnych o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych w wymiarze kompetencyjnym, społeczno-mentalnym oraz barier przestrzennych - profesjonalizacja specjalistycznej oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury - wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców Mikołowa z podopiecznymi ośrodków pomocowych dla osób niepełnosprawnych na terenie gminy - utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej uczestników zadania poprzez pogłębiony kontakt z malarstwem polskim w wymiarze czynnym i biernym
Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Cel projektu:

 1. Włączenie niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Mikołów w działalność artystyczną Miejskiego Domu Kultury i umożliwienie właściwej percepcji sztuki
 2. Dokształcenie edukatorów związanych z Miejskim Domem Kultury do prowadzenia zajęć plastycznych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Mikołów

Plan pracy:

 1. Warsztaty wprowadzające dla edukatorów, nauczycieli i opiekunów współpracujących w projekcie (czerwiec)
  Miejsce: Muzeum Śląskie, Miejski Dom Kultury
  Prowadzenie: Beata Grochowska, Katarzyna Szczygieł
 2. Cykl warsztatów plastycznych dla osób niepełnosprawnych realizowany w pracowniach Miejskiego Domu Kultury oraz w instytucjach partnerskich, tj. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach, Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie, Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołowie (lipiec – październik)
  Miejsce: MDK Mikołów oraz zamiejscowo
  Prowadzenie: edukatorzy MDK Mikołów po warsztatach wprowadzających
 3. Wycieczki do Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Muzeum Narodowego w Krakowie dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oraz pełnosprawnych uczestników pracowni plastycznych Miejskiego Domu Kultury
  (lipiec-październik)
  Prowadzenie: edukatorzy MŚ i MN
 4. Integracyjne warsztaty w ramach pleneru malarskiego "Impresje Mikołowskie" (lipiec)
  Prowadzenie: edukatorzy MDK Mikołów, goście pleneru
 5. Wernisaż wystawy prac uczestników (listopad)
  Miejsce: MDK Mikołów oraz ulice Mikołowa – reprodukcje plenerowe

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.


Warsztaty dla edukatorów: 18, 18 i 25 czerwca. Prowadzące: Katarzyna Szczygieł z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Beata Grochowska z Muzeum Śląskiego.

Integracyjne warsztaty w ramach pleneru malarskiego "Impresje Mikołowskie": 4 lipca.

Nasi sponsorzy

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów       

patronat medialny

link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności