strzałka - idź do góry strony

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Rynek 19, 43-190 Mikołów.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej Domu Kultury obejmującej promocję i upowszechnianie kultury, a tym samym umożliwienia korzystania z oferty/usług MDK oraz kontaktu w sprawach z tym związanych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do czasu upłynięcia terminu dobrowolnej zgody lub do czasu wycofania zgody.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem, gdy na podstawie przepisów prawa mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. W sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@mdkmikolow.eu.
 7. W związku z przechowywaniem przez placówkę danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  ▪ dostępu do swoich danych
  ▪ poprawiania swoich danych
  ▪ usunięcia danych
  ▪ ograniczenia przetwarzania danych
  ▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  ▪ przenoszenia danych
  ▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego
  ▪ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności