strzałka - idź do góry strony

Regulamin wewnętrzny

REGULAMIN WEWNĘTRZNY Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie w zakresie możliwości weryfikacji osób nie wliczających się w limity osób przebywających na terenie instytucji kultury podczas organizowanych wydarzeń i imprez.

Regulamin_MDK_limity

Do_wydawania_Oswiadczenie_Woli

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad zgodnie, z którymi osoby uprawnione ze strony instytucji kultury mogą dokonywać poniższych czynności:

 1. Miejski Dom Kultury w Mikołowie zwany dalej MDK nie może żądać ani prosić osoby zaszczepionej o okazanie w żadnej formie [elektronicznej kod QR i/lub papierowej] informacji świadczącej o zaszczepieniu się przez daną osobę przeciw COVID-19.
 2. MDK posiada salę widowiskową z 240 miejscami siedzącymi o ustawieniu kinowym:
 3. przestrzega limitu obecnie obowiązującego do 30% osób przebywających podczas organizowanych imprez i wydarzeń;
 4. przeznacza do sprzedaży pulę biletów 30%.
 5. po uzyskaniu limitu 30% pracownicy MDK każdą kolejną osobę chcącą zakupić bilet lub chcącą uczestniczyć
  w danym wydarzeniu, imprezie nie biletowanej o zapełnieniu limitu oraz możliwości uczestnictwa jedynie osób, które w sposób dobrowolny i z własnej inicjatywy okażą paszport covidowy do wglądu na miejscu
  w MDK.
 6. Osoba, która chciałaby dobrowolnie i z własnej inicjatywy okazać do wglądu organizatorowi paszport covidowy proszona jest o wypełnienie oświadczenia woli zgodnie ze wzorem formularza obowiązującym w MDK.
 7. Dane osobowe zawarte w paszporcie covidowym nie są gromadzone i zapisywane, a oświadczenie woli po zakończonym wydarzeniu, imprezie podlega natychmiastowemu protokolarnemu zniszczeniu zgodnie
  z obowiązującymi w MDK zasadami.
 8. Na formularzu oświadczenia woli zawarta jest klauzula informacyjna informująca osobę, której dane dotyczą
  o przysługujących jej prawach z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych [RODO] oraz innych informacjach określonych w art. 13 RODO, które instytucja kultury jako administrator ma obowiązek wypełnić wobec danej osoby, od której pozyskuje bezpośrednio dane osobowe.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedłożenie do wglądu przez osobę, której dane dotyczą nieprawdziwego paszportu covidowego, gdyż nie jest uprawniony do tego typu działań.
 10. W przypadku kontroli w czasie odbywania się wydarzenia, imprezy na terenie MDK wykazuje ona, że dopełniła wszelkich niezbędnych wymagań formalnych w zakresie przestrzegania limitów i wyłączenia
  z nich osób uprawnionych.
 11. Osoby składające oświadczenie woli mogą w trakcie przebiegu kontroli w czasie odbywania się wydarzenia zostać poproszone o ponowną weryfikację ich paszportów covidowych przez uprawnione do tego organy kontrolne, które działają już niezależnie od MDK.
 12. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.

Pojęcia zastosowane w Regulaminie:

Paszport covidowy – dokument poświadczający o fakcie możliwości wyłączenia danej osoby z limitu osób, czyli powyżej 50%.

Kod QR – zaszyfrowana informacja w formie kodu możliwa do odczytania poprzez aplikacje należące do Ministerstwa Zdrowia. Odczytanie kodu nie powoduje zapisania informacji na nośniku odczytującym dane i informacje zainstalowanym na urządzeniu szczytującym.

Oświadczenie woli – dokument, za pomocą którego organizator pozyskuje zgodę, od osoby, której dane dotyczą na możliwość wglądu i weryfikację danych i informacji w przedłożonym dokumencie paszporcie covidowym w formie elektronicznej czy papierowej.

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności