strzałka - idź do góry strony

Konkurs plastyczny pt.: „MOJA RODZINA W MIKOŁOWIE”

kategorie: Spotkania , galeria

Miejski Dom Kultury w Mikołowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt.: "Rodzina w Mikołowie"


 

Temat:
Konkurs jest plastycznym przesłaniem więzi jakie łączą nas z rodziną na tle naszego rodzinnego. pięknego i niepowtarzalnego miasta.
Każdy człowiek upiększa sobą świat w szczególności ten, w którym się porusza i żyje, stając się jego nieodłączną całością. 
Tworzy wraz z bliskimi niepowtarzalny klimat, który swoje odbicie ma w kulturze, budownictwie i zwyczajach ludzi zamieszkujących przestrzeń naszego miasta.
Temat daje wiele możliwości interpretacyjno twórczych do czego gorąco zachęcamy.

Cele konkursu:
-rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej
-uwrażliwianie na naturalne piękno wokół nas i jego znaczenie w sztuce
-poszerzanie doświadczeń plastycznych
-prezentacja twórczych możliwości uczestników

 Warunki uczestnictwa:
-wiek uczestników konkursu 4 do 15 lat
-prace formatu A-3 powinny być wykonane dowolną techniką płaską umożliwiającą oprawę w ramę za szkłem ( techniki przestrzenne nie będą brane pod uwagę),
-każdy uczestnik ma możliwość wysłania tylko jednej swojej pracy,
-wszystkie prace powinny być opatrzone metryczką na odwrotnej stronie zawierającą:
imię, nazwisko autora pracy, wiek, adres i telefon szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, adres mailowy
-prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac wynikłe podczas transportu,
-prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych
- zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

Termin:
Prace należy przesyłać do dnia 17 listopada 2017r.
na adres: Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Rynek 19 Mikołów

Jury konkursu oceniać będzie uczestników w trzech kategoriach wiekowych:
-od 4 do 6 lat
-od 7 do 9 lat
-od 10 do 12 lat
-od  13 do 15 lat

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się: 24 listopada 2017r. o godzinie 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności