strzałka - idź do góry strony

X Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

kategorie: galeria
X Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej     
Regulamin Przeglądu:

1.W przeglądzie mogą brać udział wszyscy dorośli zajmujący się sztuką amatorsko, osoby które nie ukończyły Wyższej Uczelni Plastycznej, nie posiadają uprawnień wydanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
2. Na przegląd można nadesłać nie więcej niż trzy prace wykonane w dowolnej technice malarskiej i graficznej oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Do prac wymagających nietypowego eksponowania należy dołączyć szkic informacyjny.
3. W Przeglądzie biorą udział wyłącznie prace sygnowane, oprawione w listwy lub ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie.
4. Prace powinny być starannie opakowane, nadesłane lub dostarczone osobiście do siedziby Miejskiego Domu Kultury (ul. Rynek 19, 43 – 190 Mikołów, tel. 32 226 21 47)
5. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
6. Ekspozycja obejmuje wszystkie prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową, co wyklucza możliwość wycofania prac przed jej zakończeniem.
7. Prace nie spełniające ogólnie przyjętych norm estetycznych nie będą przyjmowane na przegląd.
8. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który bezpłatnie otrzyma każdy uczestnik wystawy.
9. Prace należy składać od kwietnia do końca sierpnia 2018 roku.
10.Wystawa prac odbędzie się w 2018 r. (wernisaż 15. 10. 2018)
11. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane na wystawę zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie.
12. Prace niezakwalifikowane i eksponowane na wystawie będą mogły być odebrane przez autorów w ciągu czterech tygodni od daty zamknięcia wystawy. Po upływie czasu magazynowania organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe szkody.

Przypominamy, że termin składania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. 

Informacje na temat przeglądu można uzyskać w MDK Mikołówtel. 32 226 21 47 / www.mdkmikolow.eu

Karta_Zgoszenia

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności