strzałka - idź do góry strony

IV Plener Intuicyjny

kategorie: Spotkania , Galeria MDK

21.09. 2019
IV Plener Intuicyjny
"Zakamarki Mikołowa"

Miłośników twórczości intuicyjnej, szczególnie tych zaproszonych do udziału w plenerze malarskim w Mikołowie, informujemy, że limit miejsc został w 100 % wykorzystany - miejsc wolnych już nie ma. Osoby obecnie zgłaszające się mogą liczyć jedynie na miejsce na liście rezerwowej.

REGULAMIN IV PLENERU MALARSKIEGO TWÓRCÓW INTUICYJNYCH
„MIKOŁOWSIE ZAKAMARKI”

1. ORGANIZATOR
- Organizatorem Pleneru Malarskiego Twórców Intuicyjnych jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie oraz Stowarzyszenie „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej .
- Patronat honorowy objął Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
2. CEL PLENERU
- Celem pleneru jest promocja amatorskiej twórczości artystycznej, propagowanie artystów nieprofesjonalnych oraz promocja miasta Mikołowa.
3. TERMIN I REALIZACJA
- Tematem wiodącym pleneru malarskiego będą Mikołowskie zakamarki. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są drogą mailową na adres: mikolow77@wp.eu do dnia 30.08.2019.
- W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, nazwę grupy plastycznej, której członkiem jest uczestnik. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne na numer: 501560677.
- Plener odbędzie się 21.09.2019 (sobota) w godzinach 9.00 do ok 17.00 (po plenerze przewidziany poczęstunek dla uczestników). Miejscem pleneru jest centrum miasta. Spotkanie uczestników pleneru odbędzie się o godz. 9.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19, po czym ok. 9.45 uczestnicy pod opieką organizatora udadzą się na krótki spacer miejski umożliwiający podjęcie decyzji co do malowanego obiektu. Od godz. 11.00 do 15.30 uczestnicy pleneru wykonują szkice do prac i prace po czym wszyscy spotykają się w budynku MDK.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Plener malarski adresowany jest do twórców nieprofesjonalnych, zrzeszonych w grupach plastycznych. O zaproszeniu (zakwalifikowaniu) zgłoszonej osoby do uczestnictwa w plenerze decyduje w imieniu Stowarzyszenia „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej osoba przyjmująca zgłoszenia w porozumieniu z Miejskim Domem Kultury w Mikołowie. Liczba miejsc jest ograniczona.
- Każdy z zakwalifikowanych uczestników musi wypełnić kartę uczestnictwa w plenerze (Klauzula RODO).
- Każdy z uczestników pleneru otrzymuje podobrazia (blejtramy) o wymiarach 50x70 cm (1 szt.) oraz 50x60 cm (1szt.). Organizator nie zapewnia sztalug i przyborów malarskich (farby, pędzle itp.). Prace mogą być wykonane w technikach: akryl, olej, akwarela, pastel.
- Każdy uczestnik jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19 ukończone dwie prace (podpisane na odwrociu) i przygotowane do wystawy (wernisażu). Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 10 listopada 2019 roku. Uczestnicy zostaną wówczas powiadomieni o dacie wernisażu wystawy.
- W wystawie udział biorą wszystkie wykonane prace, a po wernisażu każdy twórca jest zobowiązany jedną z prac przekazać na rzecz organizatorów pleneru, z czego 80% prac zatrzymuje MDK, a 20 % prac przypada Stowarzyszeniu „Barwy Śląska”.
5. ORGANIZACJA PLENERU
- Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
- Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników pleneru.
- Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru.
- Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. Organizator zastrzega sobie jednak prawo odwołania pleneru w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jego organizację.


REGULAMIN1_IV_PLENERU_MALARSKIEGO_TWORCOW_INTUICYJNYCH

PlenerRODO

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności