strzałka - idź do góry strony

Regulamin bezpieczeństwa

REGULAMIN dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie zwalczania epidemii COVID-19

 1. Zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie do odwołania odbywają się w oparciu o Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury z dnia 22 maja.
 2. Działalność stacjonarna MDK w Mikołowie jest formą działalności równoległą do pracy prowadzonej on-line.
 3. Osoby wchodzące do MDK mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz wywieszonymi instrukcjami dotyczącymi mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczki oraz rękawiczek ochronnych i bezwzględnego ich przestrzegania.
 4. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób, u których występują objawy chorobowe (podwyższona temperatura, duszności, kaszel), a także osób które w ostatnim czasie miały styczność z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
 5. Prowadzenie zajęć w MDK i spotkań grup odbywa się zgodnie z ustalonym limitem osób, mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach. Limit obowiązuje także w przypadku osób oglądających wystawy w galeriach. Informacja o limicie osób jest wywieszona także przy poszczególnych salach:
  • Sala Widowiskowa (34) – 12 osób + 1 osoba prowadząca
  • Galeria 33 – 7 osób (+ 1 osoba prowadząca w przypadku zajęć)
  • Galeria MDK (sala 23) – 6 osób (+ 1 osoba prowadząca w przypadku zajęć)
  • Galeria MDK (sala 25) – 6 osób (+ 1 osoba prowadząca w przypadku zajęć)
  • Sala 24 – 4 osoby (+ 1 osoba prowadząca w przypadku zajęć)
  • Sala 37 – 4 osoby (+ 1 osoba prowadząca w przypadku zajęć)
 6. W przypadku zajęć indywidualnych (prowadzący - uczestnik) należy zachować dystans co najmniej 2 m.
 7. Wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują, muszą być dezynfekowane po zajęciach. Regularnej dezynfekcji (kilka razy w ciągu dnia) podlegają powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki światła, toalety.
 8. Po każdych zajęciach obowiązkowe jest wietrzenie pomieszczeń. W MDK nie stosuje się urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej.
 9. Pracownicy MDK i instruktorzy zajęć, mający styczność z osobami z zewnątrz, mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy.
 10. Wstęp na I piętro (Dyrekcja, Sekretariat, Dział Organizacji Imprez, Księgowość, redakcja „Gazety Mikołowskiej”) dla osób nie będących pracownikami MDK oraz członkami Klubu Filmowego „iks” możliwy jest tylko po uprzednim zgłoszeniu się na portierni.
 11. W obiekcie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za wyjątkiem pracowników nieobsługujących bezpośrednio interesantów lub klientów), dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie dystansu 2 m.
 12. W przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej na terenie MDK objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2/COVID-19 fakt ten musi być bezzwłocznie zgłaszany pracownikowi MDK. Osoba wykazująca objawy zakażenia opuszcza MDK lub zostaje odizolowana w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu (sala 21) wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący. W przypadku wystąpienia objawów u uczestnika, zajęcia zostają przerwane, sala zdezynfekowana i przewietrzona. W przypadku gdy objawy zakażenia zostały stwierdzone u osoby niepełnoletniej fakty ten zgłaszany jest rodzicom/ opiekunom prawnym. O fakcie niezwłocznie informowana jest powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
 13. Na terenie MDK zapewnia się środki do dezynfekcji rąk, w łazienkach mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, ciepłą wodę oraz dostęp do instrukcji prawidłowego mycia rąk.
 14. Wstrzymana jest możliwość korzystania z szatni. Z toalet na terenie obiektu korzystać mogą wyłącznie pracownicy i uczestnicy zajęć.

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności