strzałka - idź do góry strony

Regulamin bezpieczeństwa podczas zajęć

REGULAMIN dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie zwalczania epidemii COVID-19

1.         Uczestnicy zajęć / opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia.

2.         Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób, u których występują objawy chorobowe (podwyższona temperatura, duszności, kaszel), a także osób które w ostatnim czasie miały styczność z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.

3.         Osoby wchodzące do MDK poddawane są obowiązkowemu pomiarowi temperatury. Osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę mogą nie zostać wpuszczone na teren MDK.

4.         W obiekcie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za wyjątkiem pracowników nieobsługujących bezpośrednio interesantów lub klientów), dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie dystansu 1,5 m (także podczas zajęć indywidualnych). Podczas zajęć ich uczestnicy są zwolnieni z konieczności noszenia maseczek – muszą je zakładać w przypadku korzystania z powierzchni wspólnych oraz na czas dojścia na zajęcia i opuszczania MDK.

5.         Osoby odprowadzające uczestników nie mogą podczas zajęć przebywać na terenie MDK, za wyjątkiem momentu przyprowadzenia i odbioru uczestnika. Są oni zobowiązani do dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa oraz poddania się pomiarowi temperatury.

6.         Osoby wchodzące do MDK mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz wywieszonymi instrukcjami dotyczącymi mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczki oraz rękawiczek ochronnych i bezwzględnego ich przestrzegania.

7.         Prowadzenie zajęć w MDK i spotkań grup odbywa się zgodnie z ustalonym limitem osób, mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach.

8.         Wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują, muszą być dezynfekowane po zajęciach. Regularnej dezynfekcji (kilka razy w ciągu dnia) podlegają powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki światła, toalety.

9.         Po każdych zajęciach odbywa się wietrzenie pomieszczeń.

10.     Pracownicy MDK i instruktorzy zajęć, mający styczność z osobami z zewnątrz, mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy.

11.     Wstęp na I piętro (Dyrekcja, Sekretariat, Dział Organizacji Imprez, Księgowość, redakcja „Gazety Mikołowskiej”) dla osób nie będących pracownikami MDK oraz członkami Klubu Filmowego „iks” możliwy jest tylko po uprzednim zgłoszeniu się na portierni.

12.     W przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej na terenie MDK objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2/COVID-19 fakt ten musi być bezzwłocznie zgłaszany pracownikowi MDK. Osoba wykazująca objawy zakażenia opuszcza MDK lub zostaje odizolowana w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący. W przypadku wystąpienia objawów u uczestnika, zajęcia zostają przerwane, sala zdezynfekowana i przewietrzona. W przypadku gdy objawy zakażenia zostały stwierdzone u osoby niepełnoletniej fakty ten zgłaszany jest  rodzicom/ opiekunom prawnym. O fakcie niezwłocznie informowana jest powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

13.     Z toalet na terenie obiektu korzystać mogą wyłącznie pracownicy i uczestnicy zajęć.

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności