address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
8:00 - 20:00

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
8:00 - 20:00

band_picture

Stypendia i Nagrody Burmistrza

Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia artystyczne

Wnioski o przyznanie nagród artystycznych Burmistrza Mikołowa mogą składać osoby mieszkające w Mikołowie, które uzyskały tytuł laureata bądź finalisty i zdobyli co najmniej 5. miejsce w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie, festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, któremu patronowało Centrum Edukacji Artystycznej; zdobyli co najmniej 3. miejsce w konkursie artystycznym o randze przynajmniej wojewódzkiej; są autorami lub współautorami ważnego wydarzenia artystycznego lub kulturalnego o randze przynajmniej ogólnopolskiej; reprezentują lub promują miasto Mikołów na ważnych uroczystościach artystycznych o ogólnopolskim charakterze. Nagrody przyznawane są za miniony rok lub całokształt twórczości. Decyzję o ich przyznaniu podejmuje burmistrz na podstawie opinii Komisji Nagrody Artystycznej oraz po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji Rady Miejskiej Mikołowa.

4 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Nagrody Artystycznej w celu opiniowania wniosków i proponowania laureatów Nagrody Artsytycznej Burmistrza Mikołowa. Złożono 18 wniosków, z czego trzy uznano za niespełniające wymogów formalnych (brak opinii, osoby zamieszkałe poza Mikołowem). 14 wniosków rozpatrzono pozytywnie przyznając nagrody wysokości od 500 do 2000 zł. Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 12 000 zł. Przyznane nagrody zostały wypłacone jednorazowo, w formie przelewu, na wskazane przez Wnioskodawców rachunki bankowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy kolejnych sukcesów!


Lista nagrodzonych za rok 2021:

http://bip.mikolow.eu/?a=17489

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego

pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7:30 do 17:00; od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30; piątek od 7:30 do 14:00

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Miejski Dom Kultury w Mikołowie

Rynek 19, 43-190 Mikołów,

telefon (32) 22 62 147

e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXX/282/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa oraz warunków i trybu jej przyznawania

 

Kompletne wnioski dotyczące ubiegania się o stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów - do 31 stycznia (dotyczy osiągnięć uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku). Komplet dokumentów do złożenia stanowi właściwy wniosek stosownie do uzyskanych osiągnięć wraz załącznikami.

Wniosek - nagroda artystyczna (pdf)

Wniosek - nagroda artystyczna (doc)