address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
---

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
---

shop_icon
10
band_picture

Inspektor ochrony danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – IODo

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Agnieszka Stelmaczonek

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.

DANE KONTAKTOWE DO INSPEKTORA:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iodo@mdkmikolow.eu
b) listownie na adres siedziby administratora: tj. MDK [43-190] Mikołów, Rynek 19 z dopiskiem "dla IODo"

Kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zarówno w formie e-mail jak i listownie udostępniają Państwo swoje dane osobowe w sposób dobrowolny na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażonej przez Panią/Pana w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IODo.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (PDF)