address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
8.00 - 16.00

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
8.00 - 16.00

shop_icon
10
band_picture

Karta Mieszkańca

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ PROGRAMU KARTY MIESZKAŃCA GMINY MIKOŁÓW W MIEJSKIM DOMU KULTURY W MIKOŁOWIE

1. Miejski Dom Kultury w Mikołowie jest uczestnikiem programu Karta Mieszkańca Gminy Mikołów.

2. Program Karty Mieszkańca Gminy Mikołów jest niezależnym programem od programu Dużej Rodziny.

3. Uprawnionemu korzystającemu z Karty Mieszkańca Gminy Mikołów przysługują następujące uprawnienia i ulgi:

a) pierwszeństwo w przyjmowaniu na zajęcia, do kółek zainteresowań oraz klubów, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie,

b) 5% zniżki w opłacie za wynajem sal w Miejskim Domu Kultury,

c) 20% zniżki na Poranki Teatralne dla Dzieci

d) 10% zniżki na wybrane imprezy wg. uznania dyrektora MDK

4. Zniżki oferowane przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie nie łączą się ze zniżkami przysługującymi uprawnionemu z innych Programów realizowanych przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie (np. Kartą Dużej Rodziny).

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017 r.